จำนวนผู้เยี่ยมชม 7320ท่าน
                 
                   
    
  
ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่
1
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนอาโอยาม่า
ม.11 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ม.11 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยห้อม ม.1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 484 ม.2 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
6 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านยาง 260 ม.12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
7 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 403 ม.15 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
8 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ม.6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
9 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวิรุณเทพ 330 ม.9 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
10 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหลวง ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่